Developerská společnost


HISTORIE

První developerské a investiční projekty se realizovaly v regionu sídla společnosti D+D REAL. V roce 2000 byl získán do vlastnictví bývalý zemědělský areál „Třídomí" ve Vrchlabí. Po demolicích stávajících objektů buduje D+D REAL v této lokalitě rozsáhlé zázemí pro bydlení a rekreaci „Zemědělskou usedlost pro agroturistiku".


O rok později vyšla společnost vstříc široké veřejnosti nejen z města Vrchlabí. V centru města stála zchátralá nedokončená stavba hotelu, jejíž demolice by pro městskou pokladnu znamenala značné finanční zatížení. Schůdnější variantu, zajistit investora pro dokončení stavby, využil jediný zájemce, naše společnost. Projekt byl přepracován na polyfunkční objekt „Kapitál" s prostorami pro hotel, banku, pojišťovny, hudební klub, kanceláře, prodejny a jiné služby. Stavba byla slavnostně otevřena v květnu 2002.


V roce 2003 zakoupila společnost D+D REAL ve Vrchlabí objekt České pojišťovny, která se v té době přestěhovala do jiných prostor. Objekt byl do konce roku přebudován na relaxační centrum „Victory Club", které nabízí bohaté sportovní a kulturní vyžití nejen mládeži. V tomto roce jsme se také stali majiteli dalšího objektu v centru Vrchlabí, sídla banky ČSOB a České spořitelny s několika bytovými jednotkami. Od r. 2003 vlastníme též lukrativní stavební pozemek při hlavní ulici ve Vrchlabí, kde byl v druhé polovině roku 2004 vystavěn nový polyfunkční objekt pro banky Moneta Money a KB, zájemce o kanceláře a byty.


Na začátku roku 2005 byla zahájena doposud největší zakázka – výstavba rezervního skladu v Mladé Boleslavi pro Škoda Auto a.s., jenž byl uveden do provozu 1.7.2005. Slavnostního otevření se zúčastnil i tehdejší premiér ČR Jiří Paroubek.


V roce 2006 se působnost naší společnosti rozšířila také do sousedního Libereckého kraje. V Jilemnici jsme se vypořádali se záměrem zastavět volnou proluku za městskou radnicí. Nové polyfunkční centrum pro sídlo pobočky České spořitelny, obchody, kanceláře a byty bylo vybudováno během 6 měsíců a otevřeno od října 2006.


V dalším roce se společnost D+D REAL zaměřila na výstavbu bytových domů. Pro realizaci projektu se naskytla příležitost přímo v centru Vrchlabí, v místě, kde stával dosloužilý průmyslový objekt „Tuba". Na konci roku 2008 byly dokončeny 2 pětipodlažní bytové domy s celkem 52 samostatnými bytovými jednotkami a parkovacím stáním.


V druhé polovině r. 2008 se začal připravovat a 7.10. byl položením základního kamene za účasti významných představitelů kraje slavnostně zahájen developerský projekt v Pardubicích. V lokalitě Semtín, na ploše 14 ha vzniklo logistické centrum „D+D PARK PARDUBICE – Zelená louka" čítající 5 hal o celkové využitelné ploše 80 000 m². Celý projekt je realizován v několika etapách, z nichž první byla dokončena v pololetí r. 2010 a předána do užívání prvnímu nájemci společnosti Schenker spol. s r.o.


Dalším developerským projektem společnosti D+D REAL je montážní a skladový areál, který byl vystavěn v Mladé Boleslavi – Kosmonosech. Areál má velice výhodnou polohu pro potřeby Škoda Auto, nachází se v její bezprostřední blízkosti. Taktéž je výhodně napojen na hlavní dopravní tepnu, dálnici D10 (Praha – Liberec). Celkově 4 haly o celkové ploše 80 000 m² lze využít pro skladování, výrobu a administrativu. Areál byl uveden do provozu v prosinci 2012. Většinu ploch v tomto areálu si pronajala Škoda Auto a.s.


V roce 2016 D+D REAL získal od jiné developerské společnosti projekt připravený na vybudování logistického areálu v lokalitě Brodce nad Jizerou. Přímo u sjezdu dálnice D10 pouhých 15 km od Mladé Boleslavi a necelých 40 km od Prahy byly v následujícím roce postaveny 2 haly o celkové ploše téměř 90 000 m².


Rozšiřující se portfolio firem Petra Dědka vyvolalo potřebu nového zázemí. Počínaje rokem 2018 bylo zahájeno v Lánovské ulici ve Vrchlabí budování sídla pro společnosti DD Group. Vlastníkem moderní stavby z dílny místní projekční kanceláře A177 je společnost D+D REAL. Nové prostory jsou využívány od dubna 2020.


V současné době připravuje společnost D+D REAL další developerské projekty.


.
DD Elektromont

Komplexní realizace elektromontážních prací, tj. projektování, dodávka, montáže, uvedení do provozu, vystavení revizní zprávy, opravy a údržby.

Relmost

Společnost RELMOST vám přináší vrcholné golfové zážitky. Naší snahou je zviditelnit český golf v rámci Evropy.

Dynamo Pardubice

Hokejový klub DYNAMO PARDUBICE zaznamenal v historii českého sportu obrovské úspěchy. Chceme přispět k tomu, aby se i nadále pardubickému hokeji stejně dobře dařilo.